Ogłoszenia 19 Listopada 2017 r.

Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła

 1. Papież Franciszek, na zakończenie Roku Miłosierdzia, w Liście Apostolskim Misericordia et Misera ogłosił, że w każdą XXXIII niedzielę zwykłą, tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla cały Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Ubogich.
  W swoim Liście pisał: „Będzie to najbardziej godne przygotowanie do przeżycia uroczystości naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który utożsamiał się z maluczkimi i ubogimi, a osądzi nas z uczynków miłosierdzia. Będzie to dzień, który pomoże wspólnotom i każdemu ochrzczonemu w refleksji nad tym, że ubóstwo znajduje się w samym centrum Ewangelii oraz nad faktem, że dopóki Łazarz leży u drzwi naszego domu, nie może być sprawiedliwości ani też pokoju społecznego. Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli do spojrzenia w tym szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce, wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności".
  W tym roku ten Dzień obchodzimy po raz pierwszy – pod hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”.
  Niech każdy z nas pomyśli o tym, w jaki sposób może pomóc konkretnemu człowiekowi potrzebującemu.

  1. W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Za dwa tygodnie rozpoczniemy Adwent.

  2. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców w przyszłą niedzielę o godz. 16.00. Obecność obowiązkowa.

  3. Pod chórem są do nabycia najnowsze numery czasopism katolickich. Zachęcamy do lektury prasy religijnej.