Ogłoszenia 16 Września 2018 r.

Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła

 1. Dzisiejsza niedziela w naszej ojczyźnie obchodzona jest jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp., ale podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.

  1. Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Są one kontynuacją Tygodnia Wychowania, który przeżywaliśmy w minionym tygodniu. Otoczmy naszą modlitwą wszystkich, za których jesteśmy w sposób szczególny odpowiedzialni. Nie żałujmy czasu na wychowanie naszych dzieci, a także na modlitwę w ich intencji, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój całego społeczeństwa.

  2. Jutro, 17 września, 79 rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.

  3. Kurs przygotowujący uczniów szkół średnich do sakramentu bierzmowania będzie się odbywał w naszej parafii w piątkowe popołudnia i wieczory. Początek kursu: 12 października br. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii do 7 października.

  4. Wszystkich chłopców, którzy pragną zostać ministrantami i służyć Panu Bogu przy ołtarzu, prosimy o zgłaszanie się do zakrystii po Mszy św.

  5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowsze numery czasopism katolickich. Zachęcamy do lektury prasy religijnej.