Ogłoszenia 11 Listopada 2018 r.

Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła

 1. List Franciszka do Polaków z okazji Stulecia Niepodległości

  Do Czcigodnego Brata
  Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
  Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

  Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).
  Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją komunistycznym reżimem.
  Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!

  Franciszek
  Watykan, 4 listopada 2018 r.

  1. Przeżywamy dziś 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pamiętajmy jednak, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają. Dlatego zachęcamy do nieustannej modlitwy w intencji Ojczyzny. Podniosły charakter tej uroczystości podkreśla historyczna Świeca Niepodległości, zapalona dziś w Świątyni Opatrzności Bożej oraz jej miniatura zapalona w naszych domach o godz. 19.18 na pamiątkę roku odrodzenia Polski po 123 latach niewoli. Z tej okazji zapraszamy wszystkich Państwa do naszego kościoła, w dniu dzisiejszym, na koncert w wykonaniu chóru Musikana połączony ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych po Mszy św. o godz. 18.30.

  2. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości, jutro, 12 listopada, o godz. 19.30 w naszym kościele odbędzie się Koncert Symfoniczny „GLORIA POLONICA”, w czasie którego, 65-cio osobowa Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego wykona „Wielką Symfonię h-moll op. 24 > Polonia <” Ignacego Jana Paderewskiego. Serdecznie zapraszamy.

  3. Pod chórem są do nabycia najnowsze numery czasopism katolickich. Zachęcamy do lektury prasy religijnej.