Ogłoszenia 15 Września 2019 r.

Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła

  1. W dniu dzisiejszym przeżywamy 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem „Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4, 25). Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp., ale podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.

    1. W dniach 15 – 21 września br. będziemy obchodzili IX Tydzień Wychowania, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski pod hasłem „Zamieszkać razem z Jezusem”. Otoczmy naszą modlitwą wszystkich, za których jesteśmy w sposób szczególny odpowiedzialni. Nie żałujmy czasu na wychowanie naszych dzieci, a także na modlitwę w ich intencji, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój całego społeczeństwa.

    2. We wtorek, 17 września, 80 rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.

    3. W przyszłą niedzielę, 22 września, spotkanie dzieci klas III, które w tym roku szkolnym, w naszym kościele, będą przystępować do I Komunii św., o godz. 16.00.

    4. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowsze numery czasopism katolickich. Zachęcamy do lektury prasy religijnej.