Ogłoszenia 06 Października 2019 r.

Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła

 1. We wtorek, 1 października, rozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej. W naszym kościele nabożeństwa różańcowe są odprawiane codziennie o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca. Tych, którym trudniej jest dotrzeć do naszej świątyni, zachęcamy do wspólnego odmawiania różańca w domach. Dzieci i młodzież (zwłaszcza kandydatów do bierzmowania) zapraszamy szczególnie na różaniec we wtorki i czwartki o godz. 18:00. Prosimy, aby dzieci zapisywały na serduszkach wykonane dobre uczynki, wrzucały je do koszyczka pod ołtarzem, a na zakończenie nabożeństw w każdy wtorek i czwartek będą losowane specjalne nagrody. W każdy wtorek i czwartek jest to różaniec pod płaszczem Matki Bożej z Guadalupe i przy dźwiękach muzyki odkrytej na tym wizerunku. Zachęcamy do takiego sposobu odmawiania różańca tym bardziej, że w tym roku mija 60-lat od chwili kiedy Polska została zawierzona Matce Bożej z Guadalupe. Na zakończenie nabożeństw w dniu 31 października jest zaplanowany Bal Wszystkich Świętych. We wtorek bezpośrednio po nabożeństwie spotkanie organizacyjne Balu - na plebanii.

  1. Dziś po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie ministrantów, lektorów i kandydatów na ministrantów, a po Mszy o 12.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania. Na oba spotkania uczestnicy przychodzą z rodzicami.

  2. Również dzisiaj w naszym kościele o godz. 20.00 koncert oratoryjny „Muzyka czasów Kazimierza Wielkiego” w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej”. Serdecznie zapraszamy.

  3. Jutro, 7 października, rozpoczyna się w naszej parafii „Kurs Zacheusza”, czyli cykl wykładów i warsztatów z Katolickiej Nauki Społecznej. Wykład inauguracyjny wygłosi ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Więcej informacji na plakatach, na ulotkach rozłożonych na stoliku, u ks. Jerzego oraz na stronie internetowej Wspólnoty Emmanuel.

  4. W najbliższy piątek, 11 października, różaniec ofiarujemy za zmarłych poleconych modlitwie wypominkowej, a godz. 18.30 Msza św. za tych zmarłych.

  5. Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w przyszłą niedzielę o godz. 15.00.

  6. W niedzielę, 13 października br. przypada XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Tego dnia odbędzie się zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
   Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zaprasza również na koncert Dnia Papieskiego, transmitowany w TVP 1, który odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, 13 października, o godz. 17.00. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie Fundacji www.dzielo.pl

  7. Przy wyjściu z kościoła są do nabycia najnowsze numery czasopism katolickich. Zachęcamy do lektury prasy religijnej.

  8. Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parlamentarnymi:

   Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
   Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne.
   Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych.
   W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju.
   Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”.
   Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego. Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem.
   Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju. A zwycięzców wyborów proszę o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju i pojednania”.

   † Stanisław Gądecki
   Arcybiskup Metropolita Poznański
   Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
   Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy
   Warszawa, 1 października 2019 roku