Ogłoszenia 31 Maja 2020 r.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 1. W dniu dzisiejszym, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31 maja, nasza Parafia przeżywa także swoją osobistą Uroczystość. Święto Nawiedzenia NMP czyli dzień patronalny naszej parafii, uroczystość odpustowa. Niestety, ze względu na pandemię korona wirusa, nie możemy przeżywać jej tak uroczyście, jak w poprzednich latach. Ale możemy uzyskać odpust zupełny, związany z tą Uroczystością, pod zwykłymi warunkami – stan łaski uświęcającej, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

  1. Dzisiaj o godz. 12.00 Mszę św. prymicyjną odprawi nowo wyświęcony kapłan, nasz parafianin, ks. Paweł Wojciechowski. Na zakończenie Mszy św. udzieli prymicyjnego błogosławieństwa. Ks. Pawła i Jego rozpoczynającą się posługę kapłańską polecamy gorącym modlitwom wszystkich Państwa.

  2. Dzisiejszą Uroczystością kończy się w Kościele Okres Wielkanocy. Od jutra rozpoczyna się tzw. okres zwykły w ciągu roku. Przypominamy, że w okresie wielkanocnym do Niedzieli Trójcy Świętej, w tym roku jest to 7 czerwca, jesteśmy zobowiązani przystąpić do sakramentu pojednania i Komunii św.

  3. Dziś ostatnie nabożeństwo majowe o godz. 18.00.Od jutra rozpoczyna się miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Włączmy się we wspólne uwielbienie Bożego Serca przez codzienne odmawianie Litanii do Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele codziennie o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

  4. W związku z czasem pandemii i obowiązującymi rygorami nastąpiła ogromna reorganizacja I Komunii św. W tym roku część dzieci do I Komunii św. będzie przystępować w małych grupkach, począwszy od wtorku, 2 czerwca, na Mszach świętych o godz. 17.00. Nie będzie tzw. Białego Tygodnia. Jego namiastkę będziemy przeżywali wraz z dziećmi, w niedzielę kończącą tydzień, na Mszy św. o godz. 11.00. Dla dzieci i ich rodzin, które chcą przeżywać I Komunię św. w dużej grupie, po zniesieniu w ostatnich dniach rygorów ilościowych, zostały ustalone dwa terminy: 21 czerwca i 25 października 2020r.

  5. W tym tygodniu będziemy obchodzić dwa ważne święta. W poniedziałek, 1 czerwca, Święto NMP Matki Kościoła i w czwartek, 4 czerwca, Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msze święte według porządku dnia powszedniego.

  6. W czwartek, 4 czerwca, 32 rocznica konsekracji biskupiej kard. Kazimierza Nycza. Naszego Arcypasterza polecamy gorącym modlitwom wszystkich Państwa.

  7. W pierwszy piątek miesiąca, 5 czerwca, uczcimy Najświętsze Serce Jezusa na Mszy św. o godz. 18.30. Spowiedź pierwszopiątkowa w czasie każdej Mszy św.

  8. W pierwszą sobotę miesiąca, 6 czerwca, oddamy hołd Niepokalanemu Sercu Maryi w czasie Mszy św. o godz. 18.30.

  9. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca, spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 17.00, o godz. 18.00 nabożeństwo czerwcowe i o 18.30 Msza św. w intencjach Kół Żywego Różańca.

  10. Pod chórem są do nabycia najnowsze numery czasopism katolickich. Zachęcamy do lektury prasy religijnej.

  11. Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

   Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

   Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

   W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

   Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

   Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

   Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

   Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

   Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

   Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

   † Kazimierz Kardynał Nycz

   Arcybiskup Metropolita Warszawski

   Warszawa, 29 maja 2020 roku