Ogłoszenia 11 Kwietnia 2021 r.

Druga Niedziela Wielkanocy

Miłosierdzia Bożego

  1. Dziś – druga niedziela Wielkanocy, kończąca oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego zwana także Niedzielą Miłosierdzia Bożego – ze względu na obchodzone w tę niedzielę, na wyraźne życzenie Chrystusa, święto Miłosierdzia Bożego, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej w czasie objawień: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).
    Święto Miłosierdzia Bożego jest więc nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników.

    1. To dzisiejsze święto rozpoczyna w Kościele w Polsce 77 Tydzień Miłosierdzia. Przypada on w szczególnie trudnym czasie dla Polski i dla całego świata ze względu na panującą pandemię. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa: "Jesteśmy wezwani do miłosierdzia". Celem Tygodnia Miłosierdzia jest budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Jest także okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień i zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.

    2. W środę, 14 kwietnia 2021 roku, będziemy obchodzić Święto 1055 rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę. Zostało ono ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 22 lutego 2019 r. W założeniu święto to ma na celu upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., i przypomnienie o kluczowym znaczeniu tego wydarzenia dla rozwoju naszej Ojczyzny. To Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. Wagę wydarzenia warto podkreślić, wywieszając tego dnia flagę w barwach narodowych.

    3. Przy wyjściu z kościoła są do nabycia aktualne numery czasopism katolickich. Z okazji Roku Św. Józefa Gość Niedzielny wydał specjalny numer „Gość Extra”, w całości poświęcony Św. Józefowi, w cenie 9.00- zł. Ponieważ pierwszy nakład wyczerpał się w ciągu jednej niedzieli, teraz ukazało się drugie wydanie. Warto nabyć.