Ministranci

Ministranci

"Ministrare" z łaciny oznacza służyć.

Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas sprawowania Eucharystii czy też nabożeństw. Zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Dlatego musi pamiętać, że stojąc tak blisko ołtarza służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta. Podstawowym zadaniem każdego ministranta jest dbanie o piękno liturgii, a także dawanie przykładu swoim rówieśnikom. Ministrantem jest się w kościele, w domu, w szkole, na podwórku. Tam swoją postawą i zachowaniem ministrant powinien dawać świadectwo swojej miłości do Boga i do drugiego człowieka. 10 przykazań ministranta Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość. Ministrant jest dobrym synem i bratem. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Kana Galilejska

Kana Galilejska

Wspólnota Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie