Ogłoszenia 24 października 2021 r.

Trzydziesta Niedziela Zwykła

  1. W dniu dzisiejszym Kościół powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny i inauguruje Tydzień Misyjny w całym Kościele. W tym roku pod hasłem „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”. Jest to szczególny czas wspierania misji ewangelizacyjnej Kościoła przez modlitwę i ofiary materialne. Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na poczesnym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada na wezwanie Chrystusa do głoszenia Ewangelii całemu stworzeniu. W ramach ogłoszeń wolontariuszki z Międzynarodowego Wolontariatu Misyjnego „Domy Serca” opowiedzą nam o swojej działalności misyjnej.

Ogłoszenia 17 października 2021 r.

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła

  1. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Serdecznie zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca w naszym kościele, codziennie o godz. 18.00. W tym tygodniu w poniedziałek w nabożeństwie różańcowym będą uczestniczyć dzieci, które w tym roku będą przeżywać rocznicę I Komunii, a od wtorku do czwartku dzieci przygotowujące się do I Komunii św. ze SP nr 32.

Ogłoszenia 10 października 2021 r.

Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła

  1. Trwa październik - miesiąc modlitwy różańcowej. W naszym kościele nabożeństwa różańcowe są odprawiane codziennie o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca. Tych, którym trudniej jest dotrzeć do naszej świątyni, zachęcamy do wspólnego odmawiania różańca w domach. W tym tygodniu we wtorek i w piątek w nabożeństwach różańcowych będą uczestniczyć dzieci przygotowujące się do I Komunii św. ze SP 158.

Ogłoszenia 03 października 2021 r.

Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła

  1. W piątek, 1 października, rozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej. W naszym kościele nabożeństwa różańcowe są odprawiane codziennie o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca. Tych, którym trudniej jest dotrzeć do naszej świątyni, zachęcamy do wspólnego odmawiania różańca w domach.

Ogłoszenia 26 Września 2021 r.

Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła

  1. W piątek, 1 października, rozpoczyna się miesiąc modlitwy różańcowej. W naszym kościele nabożeństwa różańcowe będą odprawiane codziennie o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca. Tych, którym trudniej jest dotrzeć do naszej świątyni, zachęcamy do wspólnego odmawiania różańca w domach.

Ogłoszenia 19 Września 2021 r.

Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła

  1. W sobotę, 25 września, Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa, Patrona Warszawy. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00 i 18.30. Za Jego pośrednictwem polecajmy Bogu wszystkie problemy naszej Stolicy.

Ogłoszenia 12 Września 2021 r.

Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła

  1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się w naszej Ojczyźnie XI Tydzień Wychowania, któremu w tym roku towarzyszy hasło „W blasku ojcostwa”. Warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek miłości.” Budowanie dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest też warunkiem skuteczności procesu wychowania. Zachęcamy Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, a także wszystkich, dla których nieobojętna jest sprawa wychowania dzieci i młodzieży do refleksji nad fundamentalną rolą, jaką w naszym życiu pełnią relacje z Bogiem i bliźnimi. Nie żałujmy czasu na rozmowy z dziećmi, ich wychowanie, a także na modlitwę w ich intencji, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój całego społeczeństwa.

Ogłoszenia 05 Września 2021 r.

Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła

  1. Dziś o godz. 18.00 nabożeństwo adoracyjno-różańcowe i o godz. 18.30 Msza św. w intencji KŻR.

Ogłoszenia 29 Sierpnia 2021 r.

Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła

  1. W środę, 1 września, 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Msza św. za wszystkich poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1945 o godz. 18.30. Wszystkich, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny, polecamy gorącym modlitwom wszystkich Państwa.