Ogłoszenia 05 Kwietnia 2020 r.

Niedziela Palmowa

 1. W Nocie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa czytamy: „Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych”.

Ogłoszenia 22 Marca 2020 r.

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

 1. Trwa Wielki Post. Przypominamy, że nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele są odprawiane w następującym porządku:
  Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 18.00
  ♦ Do czasu zmiany decyzji nie będzie osobnej Drogi Krzyżowej dla dzieci.

  Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu - o godz. 18.00.

Ogłoszenia 15 Marca 2020 r.

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

 1. Przypominamy, że nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele są odprawiane w następującym porządku:
  Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 18.00
  ♦ Do czasu zmiany decyzji nie będzie osobnej Drogi Krzyżowej dla dzieci.

  Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu - o godz. 18.00.

Ogłoszenia 08 Marca 2020 r.

Druga Niedziela Wielkiego Postu

 1. Trwa Wielki Post. Czas przygotowania się do jak najgłębszego przeżycia Misterium naszego odkupienia, czyli męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:
  Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu
  ♦ godz. 17.00 - dla dzieci
  ♦ godz. 18.00 - dla dorosłych.
  Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu - o godz. 18.00.

Ogłoszenia 01 Marca 2020 r.

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

 1. W Środę Popielcową zaczął się Wielki Post. Czas nawracania się i pokuty. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych w naszym kościele:
  Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu
  ♦ godz. 17.00 - dla dzieci
  ♦ godz. 18.00 - dla dorosłych.
  Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu - o godz. 18.00.

Ogłoszenia 23 Lutego 2020 r.

Siódma Niedziela Zwykła

 1. Od dziś do I Niedzieli Wielkiego Postu włącznie przeżywamy 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku pod hasłem: „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Jego celem jest włączenie nas wszystkich w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pijaństwo przynosi cierpienie wielu ludziom, a zwłaszcza rodzinom. Podejmijmy zatem tę intencję w naszych osobistych modlitwach i w postawie trzeźwości.

Ogłoszenia 16 Lutego 2020 r.

Szósta Niedziela Zwykła

 1. W sobotę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale w tym święcie nie o samą budowlę chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Niech w tym dniu nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

Ogłoszenia 09 Lutego 2020 r.

Piąta Niedziela Zwykła

 1. Wypominki w najbliższy piątek, 14 lutego, o godz. 18.00 i o godz. 18.30 Msza św. za tych zmarłych.

Ogłoszenia 02 Lutego 2020 r.

Czwarta Niedziela Zwykła

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Boskiej Gromnicznej

 1. Dziś adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą różańcową o godz. 18.00.