Ogłoszenia 03 Maja 2020 r.

Czwarta Niedziela Wielkanocy

 1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Dlatego zachęcamy do modlitwy o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne.

Ogłoszenia 26 Kwietnia 2020 r.

Trzecia Niedziela Wielkanocy

 1. W środę, 29 kwietnia, będziemy obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie drugiej wojny światowej. W naszej modlitwie pamiętajmy o tych, którzy swoje życie złożyli w ofierze na ołtarzu Ojczyzny.

Ogłoszenia 19 Kwietnia 2020 r.

Druga Niedziela Wielkanocy

Niedziela Miłosierdzia Bożego

 1. Dziś – druga niedziela Wielkanocy, kończąca oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego zwana także Niedzielą Miłosierdzia Bożego – ze względu na obchodzone w tę niedzielę, na wyraźne życzenie Chrystusa, święto Miłosierdzia Bożego, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej w czasie objawień: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). Święto Miłosierdzia Bożego jest więc nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników.

Ogłoszenia 12 Kwietnia 2020 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 1. Jutro, drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. tak, jak w każdą niedzielę. Wciąż obowiązuje limit 5 osób uczestniczących we Mszy św. w kościele.

Komunikat dotyczący Komunii św. w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę 2020.

    Niestety, wbrew naszym zapowiedziom, w tych dniach nie będzie możliwości przystąpienia do Komunii św. w kościele w ciągu dnia.

    Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę NIE MOŻNA udzielać Komunii św. w kościele poza główną celebracją.

Niestety, wbrew naszym zapowiedziom, w tych dniach nie będzie możliwości przystąpienia do Komunii św. w kościele w ciągu dnia.

Od tej zasady Stolica Apostolska nie dopuszcza wyjątków.

Spowiedź będzie się odbywała zgodnie z naszą zapowiedzią.

Ogłoszenia 05 Kwietnia 2020 r.

Niedziela Palmowa

 1. W Nocie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa czytamy: „Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych”.

Ogłoszenia 22 Marca 2020 r.

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

 1. Trwa Wielki Post. Przypominamy, że nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele są odprawiane w następującym porządku:
  Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 18.00
  ♦ Do czasu zmiany decyzji nie będzie osobnej Drogi Krzyżowej dla dzieci.

  Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu - o godz. 18.00.

Ogłoszenia 15 Marca 2020 r.

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

 1. Przypominamy, że nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele są odprawiane w następującym porządku:
  Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 18.00
  ♦ Do czasu zmiany decyzji nie będzie osobnej Drogi Krzyżowej dla dzieci.

  Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu - o godz. 18.00.

Ogłoszenia 08 Marca 2020 r.

Druga Niedziela Wielkiego Postu

 1. Trwa Wielki Post. Czas przygotowania się do jak najgłębszego przeżycia Misterium naszego odkupienia, czyli męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:
  Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu
  ♦ godz. 17.00 - dla dzieci
  ♦ godz. 18.00 - dla dorosłych.
  Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu - o godz. 18.00.