16 lipca 2021 r. o godzinie 18.30 odbyła się uroczysta Msza Święta Matki Bożej Szkaplerznej. Główny moment nabożeństwa szkaplerznego stanowiło przyjęcie Szkaplerza, który uroczyście nałożył kapłan. Szkaplerz przyjęło kilkanaście osób. W naszym kościele do tej uroczystosci przygotowywaliśmy się razem z Rodziną Szkaplerzną przez 9 dni poprzez Nowennę i Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi prowadzonymi przez ojców redemptorystów. Podczas uroczystej Mszy Świętej następiła również Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Serdecznie dziękujemy wszystkich, którzy w tym dniu włączyli się z nami we wspólna modlitwę i zawierzenie Matce Bożej i już zachęcamy do uczestnicwa za rok. Poniżej informacje na temat uroczystości, Szkaplerza i zdjęcia z wczorajszego dnia.

Uroczystości Matki Bożej Królowej Szkaplerza Świętego

16 lipca przypada to liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Data ta związana jest z objawieniem Matki Bożej. Według tradycji Matka Boża objawiła się św. Szymonowi Stock, Generałowi Zakonu Karmelitańskiego w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. na Górze Karmel w Ziemi Świętej i powiedziała: Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze nie dozna ognia piekielnego.

Czym jest ofiarowany przez Matkę Bożą Szkaplerz?

Słowo szkaplerz pochodzi od łacińskiego scapulae, czyli ramiona i oznacza szatę kształtem przypominającą ornat rzymski, złożoną z dwóch sięgających do stóp płatów sukna z wycięciem na głowę, z których jeden opada na piersi, a drugi na plecy. W tradycji monastycznej stał się częścią habitu, służącą początkowo jako ochrona habitu (tak jak fartuch) w czasie pracy. Obecnie Szkaplerz wyraża więź z Maryją – jest szatą Maryi.

Szkaplerz przypomina o duchowym związku z Matką Bożą, od której tę szatę otrzymujemy. Jest pamiątką i widzialnym znakiem Jej opieki. Jest też znakiem wyrażającym pragnienie upodobnienia się do Niej w czystości, wierności, miłości i posłuszeństwie. Przyoblekając Szkaplerz przyoblekamy się w duchowość Maryi, która postawiła Jezusa na pierwszym miejscu i potrafiła przyjmować codzienność taką jaka była. Zaufała Bogu i odnalazła szczęście. Szkaplerz to znak nadziei na trudne sprawy ludzkie.

Naśladowanie Maryi w znaku szkaplerza to przede wszystkim Jej dar. Wyraża nim zaproszenie do coraz doskonalszego zawierzenia się Jej matczynemu sercu.

Kto przyjmuje Szkaplerz św., wyrzeka się złego ducha, odnawia przyrzeczenia Chrztu św. i oddaje się Maryi jako Jej dziecko. Kto przyjmuje Szkaplerz, przyjmuje, jak św. Jan Apostoł pod Krzyżem, Maryję do siebie, by żyć w zjednoczeniu z Nią i Jej służyć.

Św. Jan Paweł II, który sam do końca życia nosił Szkaplerz, powiedział: „Niech wszyscy noszący Szkaplerz św., który jest pamiątką otrzymaną od Matki Bożej, widzą w nim oznakę poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Dziewicy".

Przyjmując Szkaplerz, pragniemy odtąd żyć duchem Karmelu, pełnić tę samą misję i żyć w zjednoczeniu z Maryją, dla Maryi, przez Maryję i w Maryi.

Ze Szkaplerzem św. związane są dwie wielkie obietnice Maryi i dwie łaski, które z nich wypływają:

 • Kto w Nim umrze nie dozna ognia piekielnego
  (słowa Matki Bożej wypowiedziane do św. Szymona). Maryja obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem św. pomoc na drodze zbawienia.
 • Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po naszej śmierci.
  Jest to tak zwany przywilej sobotni. Matka Boża zapewniła rychłe wybawienie z czyśćca (bulla pap. Jana XXII w 1322 r.), tym, którzy nosząc Szkaplerz, zachowają czystość według stanu i wierność modlitwie: "Ja, Matka w pierwszą sobotę po ich śmierci miłościwie przyjdę do nich i ilu ich zastanę w czyśćcu, uwolnię i zaprowadzę ich na świętą Górę żywota wiecznego." Maryja obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem pomoc na drodze uświęcenia.
 • Pomoc i obrona w niebezpieczeństwach duszy i ciała.
  Maryja obiecuje nas wspierać na drodze naśladowania Chrystusa, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci, pomóc nam w ostatecznej walce o wieczne zbawienie.
 • Uczestnictwo w dobrach duchowych całego Zakonu karmelitańskiego za życia i po śmierci
  (w Mszach św., pokutach, modlitwie i ofiarach), Matka i Królowa Karmelu, jednoczy z sobą w jedną Rodzinę tych, którzy przyjmują Szkaplerz św.

Z noszeniem szkaplerza związane są również zobowiązania szkaplerzne:

 • Troska o swoje zbawienie,
 • Zachowanie czystości według stanu, naśladowania cnót Matki Bożej i starania się o świętość życia,
 • Codzienna modlitwa, zwłaszcza maryjna.
 • Zobowiązujemy się do życia duchem i misją Zakonu Karmelitańskiego, z uwzględnieniem charakteru naszego powołania a w jedności z całym Zakonem, zobowiązujemy się raz w roku odprawić w dniach od 7 do 15 lipca nowennę ku czci Matki Bożej Szkaplerznej (prywatnie lub wspólnotowo) i w dniu 16 lipca, w samą Uroczystość, przystąpić do Sakramentów świętych, by otrzymać odpust zupełny, ofiarowany za siebie lub za zmarłych

informacje pochodzą ze stron: Szkaplerz karmelitański - Karmel.pl, Szkaplerz - Rodzina Szkaplerzna