• KOŚCIÓŁ BONIFRATRÓW PW. ŚW. JANA BOŻEGO

ul. Bonifraterska 12
tel. 22 831 41 40
Rektor: O. Bruno-Marek Neumann OH, tel. 22 635 77 17

 
   
 • DZIEŁA KONWENTU OJCÓW BONIFRATRÓW
  PW. ŚW. RYSZARDA Z PAMPURI

ul. Sapieżyńska 3
Zespół Poradni i Lecznictwa Bonifratrów: tel. 22 635 53 44
Poradnia Ziołolecznictwa: tel. 22 635 64 67
Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny: tel. 22 635 91 64 (centrala)

 
   
 • KOŚCIÓŁ DOMINIKANÓW PW. ŚW. JACKA

ul. Freta 10
tel. 22 635 47 00
Rektor: O. Mirosław Sander OP

 
   
 • KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW
  PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

ul. Zakroczymska 1
tel. 22 831 20 31
Rektor: O. Marek Sykuła OFMConv

 
   
 • KOŚCIÓŁ OJCÓW REDEMPTORYSTÓW PW. ŚW. BENONA

ul. Piesza 1
tel. 22 578 70 10
Rektor: O. Grzegorz Ruszaj CSsR

 
   
 • KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA,
  KLASZTOR BENEDYKTYNEK-SAKRAMENTEK

Rynek Nowego Miasta 2
tel. 22 831 49 62
Rektor: Ks. dr Andrzej Tulej, tel. 22 831 19 81