W parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie w pracę duszpasterską zaangażowane są Siostry Zakonne:

 ze Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo – FELICJANKI  
   s. Maria Margareta – katechetka w Szkole Podstawowej Nr 32
   s. Maria Emilia – zakrystianka, tel. +48 509 133 256
 ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety – ELŻBIETANKI  
   s. Anastazja – katechetka w Szkole Podstawowej Nr 158