MAŁŻEŃSTWO

"Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam" (Rdz 2,18). Bóg daje mu niewiastę, "ciało z jego ciała", to znaczy równą i najbliższą mu istotę jako "pomoc przychodzącą od Pana" . "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2, 24). "I tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19, 6) (KKK 1605).

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601).

FORMALNOŚCI PRZEDŚLUBNE

Informacje dla narzeczonych

Sakrament małżeństwa zawiera się zasadniczo w parafii narzeczonej lub narzeczonego. O przynależności do  parafii decyduje faktyczne miejsce zamieszkania. Tam też dopełnia się wszystkich formalności przedślubnych.

Jeżeli planujemy ślub w innym kościele niż parafialny należy zgłosić to przy załatwianiu formalności przedślubnych, informując księdza, że będziecie prosić o „LICENCJĘ” do parafii ślubu. W szczególnych przypadkach formalności przedślubne można załatwić bezpośrednio w parafii ślubu, ale pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę proboszczowie obu parafii – zamieszkania i ślubu.

Warto, dużo wcześniej, w wybranym kościele, zarezerwować sobie datę i godzinę ślubu.

Formalności przedślubne załatwia się 3 – 2 miesiące przed ślubem (nie wcześniej).

Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się z następującymi dokumentami:

 • Świadectwa chrztu narzeczonych (pobieramy je z parafii chrztu nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem ślubu z zaznaczeniem, że są do ślubu kościelnego)
 • Świadectwo bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o tym sakramencie na metryce chrztu)
 • Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim
 • Zaświadczenie o spotkaniach w poradni rodzinnej
 • Dokumenty z USC do ślubu konkordatowego - jeżeli wcześniej nie był zawierany związek cywilny (te dokumenty pobiera się na 3 miesiące przed terminem ślubu z USC zamieszkania jednego z narzeczonych < w Warszawie z dowolnego> , a składa w parafii ślubu)
 • Dowody osobiste
 • Wdowa lub wdowiec - świadectwo zgonu współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb (nie z USC)

Następuje rozmowa z narzeczonymi i spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

Dekret ogólny KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego.

Po spisaniu protokołu będą wygłoszone zapowiedzi – przez 2 kolejne niedziele - zarówno w parafii narzeczonego jak i narzeczonej.

 Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach należy dostarczyć do parafii, w której spisywany był protokół przedślubny.

Jeżeli ślub jest planowany w innej parafii niż ta, w której spisywany był protokół, wydawana jest LICENCJA upoważniająca do pobłogosławienia sakramentu małżeństwa w innym kościele.

Przed ślubem obowiązują dwie spowiedzi (jeżeli nie ma przeciwwskazań). Pierwsza – w krótkim czasie po spisaniu protokołu przedślubnego. Druga - w tygodniu ślubu, aby sakrament małżeństwa zawierać w stanie łaski uświęcającej.

Na dwa tygodnie – 10 dni przed terminem ślubu przychodzimy do kancelarii parafii, w której będziemy zawierać sakramentalny związek małżeński, w celu spisania aktu ślubu.

Należy przynieść ze sobą:

 • zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach,
 • dokumenty z USC
 • dane świadków: imiona i nazwisko , wiek , adres zameldowania - dane te muszą być zgodne z dowodem osobistym świadka (uwrażliwiamy szczególnie na sprawdzenie ilości imion i adresu w dowodzie świadków – z tym narzeczeni mają największy problem)
 • Jeżeli jesteśmy z innej parafii – LICENCJĘ
 • Jeżeli zaprosiliśmy swojego znajomego księdza, aby pobłogosławił nasz związek małżeński – Jego dane (imię, nazwisko, przynależność do zakonu - potrzebne do udzielenia delegacji)

W czasie spisywania aktu ślubu można zasugerować swoje pragnienia związane z przebiegiem Liturgii sakramentu małżeństwa.

W Parafii Nawiedzenia NMP:

 • Wystrój kościoła ustala się z siostrą zakrystianką
 • Oprawę muzyczną z p. organistą
 • Akt ślubu i dokumenty konkordatowe narzeczeni i świadkowie podpisują w zakrystii ok. 20 minut przed ślubem.
 • Wymagania dotyczące świadków: 2 osoby pełnoletnie z całkowitą zdolnością rozeznania rzeczywistości. Zachęcić je do spowiedzi i przystąpienia razem z Wami do sakramentu Eucharystii.
 • Państwowy odpis aktu ślubu cywilnego należy odebrać w USC parafii ślubu (dla parafii Nawiedzenia NMP  jest  to USC przy ul. Andersa 5 - nie wcześniej niż tydzień po ślubie.

 

Ślub mieszany

czyli zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego przez katolika z osobą:

 • niewierzącą,
 • niepraktykującą,
 • nieochrzczoną,
 • rozwiedzioną po związku cywilnym,
 • chrześcijaninem-niekatolikiem,
 • lub osobą, która dokonała formalnej apostazji.

W każdej z tych sytuacji formalności przedślubne są bardziej rozbudowane w porównaniu do ślubu zwykłego, ale nie znaczy to, że nie do załatwienia. Strona katolicka powinna zgłosić się do kancelarii w swojej parafii, gdzie zostanie poinformowana szczegółowo o formalnościach, które trzeba przebrnąć w związku ze ślubem mieszanym.