„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania” /KKK 1213/.

 

Informacje dla rodziców dziecka

 • Chrzest dziecka powinien mieć miejsce w kościele parafialnym faktycznego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania).

 • Sakramentu chrztu w naszym kościele udzielamy w I i III niedzielę miesiąca, a także w święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego, podczas Mszy św. o godz. 12.00. Jeżeli są poważne powody, można umówić się na inny termin.

 • Rodzice dziecka zgłaszają się osobiście w kancelarii parafialnej najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem chrztu.

 • Dziecko ma prawo zgłosić do chrztu, tylko i wyłącznie, przynajmniej jedno z rodziców.

 • Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych (nie mogą to być dwie osoby tej samej płci. Jeżeli jest problem ze znalezieniem dwójki chrzestnych, może być jedna osoba).

 • Jeżeli planuje się chrzest w innej parafii, potrzebna jest zgoda, którą można uzyskać w kancelarii.

 

 W kancelarii należy przedłożyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (o ile taki miał miejsce i zawarty był w innej parafii).

 • jeśli rodzice dziecka nie są naszymi parafianami, a planują chrzest w naszym kościele, zgodę księdza proboszcza miejsca zamieszkania,

 • dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i dokładny adres zamieszkania).

 • zaświadczenie rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania (o ile nie są naszymi parafianami) o tym, że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego (takie zaświadczenie można też złożyć w trakcie konferencji przedchrzcielnej lub przed samym chrztem).

 

Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni:

 • uczestniczyć w specjalnej katechezie, która odbywa się w poniedziałek przed niedzielą chrztu o godz. 19.00 w salce katechetycznej.

 • przystąpić do sakramentu pokuty (spowiedzi św.).

 

W dniu chrztu

 • przyjść na 20 minut przed Mszą św. do zakrystii w celu złożenia ostatnich podpisów.

 • przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę

 • przystąpić do Komunii św.

 

Informacje dla chrzestnych

Jakie warunki musi spełniać kandydat na rodzica chrzestnego?

 • ukończony 16 rok życia,

 • przyjęty sakrament bierzmowania,

 • życie zgodne z wszystkimi przykazaniami i Ewangelią,

 • uczestnictwo w niedziele i święta we Mszy św. i systematyczne przystępowanie do spowiedzi i Komunii św.

 

Nie może być chrzestnym:

 • żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę.

 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania.

 • ochrzczony, ale obojętny religijnie.

 • prowadzący gorszący tryb życia.

 • niekatolik.

 

Chrzest w kościele rektoralnym

Jeżeli ktoś planuje chrzest swojego dziecka w jednym z kościołów zakonnych znajdujących się na terenie tutejszej parafii:

 • Ustala termin z przełożonym tamtego kościoła.

 • Formalności przedchrzcielne załatwia w kancelarii kościoła parafialnego

 

Nawiedzenia NMP według zasad jak wyżej.

 • Uzgadnia z księdzem termin złożenia podpisów pod aktem chrztu

 

 

KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

PONIEDZIAŁEK

BEZPOŚREDNIO PRZED NIEDZIELĄ CHRZTU LUB W DOWOLNYM TERMINIE PODANYM PONIŻEJ

GODZ. 19.30 (I – VI) I GODZ. 19.00 (VII –XII) W SALCE KATECHETYCZNEJ

 

2019 R.;

14.I.; 28.I.; 11.II.; 25.II.; 11.III.; 1.IV.; 15.IV.; 29.IV.; 13.V.; 31.V.; 10.VI.; 1.VII.; 15.VII.; 29.VII.; 12.VIII.; 26.VIII.; 9.IX.; 30.IX.; 14.X.; 28.X.; 12.XI. (wtorek); 25.XI.; 9.XII.; 23.XII. (przed Bożym Narodzeniem); 30.XII.;

2018 R.;

2.I. (wtorek); 15.I.; 29.I.; 12.II.; 26.II.; 12.III.; 26.III.; 9.IV.; 30.IV.; 14.V.; 28.V.; 11.VI.; 25.VI.; 9.VII.; 30.VII.; 13.VIII.; 27.VIII; 10.IX.; 1.X.; 15.X.; 29.X.; 12.XI.; 26.XI.; 10.XII.; 17.XII. (przed Bożym Narodzeniem);

 

Rodziny, które uzgodniły osobisty termin chrztu, zgłaszają się na katechezę w jednym z powyższych terminów