Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku" J15, 26-27.

Wieczorem 22 maja 2021 r. przeżywaliśmy Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie rozpoczęliśmy o godzinie 20.00 Adoracją z modlitwą i dzięki naszemu chórowi, również wspólnym śpiewem😊. Zapraszaliśmy Ducha Świętego do naszego życia, prosiliśmy by uzdalniał nas do przyjęcia łaski, pomagał odkrywać złożone w nas talenty, prowadził nas drogą, którą mamy iść i dodawał odwagi do wyrażania wiary.

Później był czas świadectw. Wysłuchaliśmy pięciu pięknych świadectw. Jesteśmy wdzięczni za te świadectwa - były treściwe, to przykłady, które pokazały jak Bóg miłosiernie interweniuje w życie.

Czuwanie zakończyliśmy Mszą świętą o godzinie 22.00.

Te trzy godziny modlitwy wprowadziły nas w uroczystość Zesłania Ducha Świętego🙏🔥🕊.

Dziękujemy za Waszą obecność!

Załączamy modlitwę św Jana Pawła II do Ducha Świętego, którą On sam odmawiał codziennie.

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.